Rėmėjai

VISI REMEJAI

Atnaujinta 2014-03-15

VIII. ESTAFETĖS, TAISYKLIŲ TRAKTAVIMAS

28. kiekvienam etapui organizatoriai parenka 5 - 6 skirtingas estafetes ir apie tai informuoja visas komandas. Darželiams susitarus (I ir II etape) galima rungtis ir papildomose estafetėse. Minimalus estafečių skaičius varžybose–5.

29. Komandą sudaro iki 20 vaikų (po lygiai mergaičių ir berniukų), 1-4 pedagogų, tėvelių – komandos vadovo(-ų). Mažiausias komandos dalyvių skaičius 8 vaikai. Varžybų metu estafetę atlieka 10 vaikų (5 mergaitės ir 5 berniukai arba 6 mergaitės ir 4 berniukai arba 4 mergaitės ir 6 berniukai (viena mergaitė, berniukas gali kisti)). Darželiams susitarus estafetes gali atlikti ir 12 vaikų (6 mergaitės ir 6 berniukai (viena mergaitė, berniukas gali kisti)).

PASTABA. Jei komandoje nepakanka dalyvių skaičiaus atlikti rungtį arba komandose yra skirtingas vaikų skaičius, pirmieji komandos dalyviai iš eilės pakartoja tą pačią rungtį; (pvz. Jei komandoje 9 dalyviai vietoje 10, pirmasis pradėjęs estafetės rungtį pakartoją dar kartą, jei 8 dalyviai vietoje 10, pirmasis ir antrasis dalyviai pakartoja estafetės rungtį. Mergaitė keičia mergaitę, berniukas berniuką).

ANTROJO ETAPO ESTAFETĖS:

30.3. Estafetė – „bulvių sodinimas“
30.4. Estafetė – šuoliukai su šokdyne
30.5. Estafetė – pralįsk pro lanką
30.6. Estafetė – greičio estafetė
30.17. Estafetė – Kamuolio ridenimas rankomis „eglute“
30.18.Greitas pasas

 

30. Estafetės.
30.1. Estafetė „Teniso kamuoliukų pernešimas“:
30.1.1. Inventorius: du gimnastikos lankai, padėti 3-ių metrų atstumu linijoje vienas nuo kito aikštelės viduryje, pirmasis 3 metrų atstumu nuo starto linijos, du lauko teniso kamuoliukai, viena estafetės lazdelė;
30.1.2. Užduotis: po signalo pirmasis dalyvis bėga iki pirmojo lanko, paima vieną (iš dviejų) kamuoliuką, perneša jį į antrąjį lanką ir padeda jame, paskui grįžta atgal, paima antrą kamuoliuką, pernešęs jį padeda į antrąjį lanką ir grįžta į vorelę, perduoda estafetės lazdelę priekyje stovinčiam dalyviui. Antrasis perneša kamuoliukus iš antro lanko į pirmąjį ir t.t.;
30.1.3. Kamuoliukui išriedėjus iš lanko, jį grąžina į lanko vidų tik tas dalyvis, kuris jį  tuo metu nešė.

30.2. Estafetė – paridenk, pagauk ir varykis:
31.2.1. Inventorius: stovas 8 metrų atstumu nuo starto linijos, vienas krepšinio kamuolys, 2 gimnastikos lankai (stovintys kūgiai), padėti 3-ių metrų atstumu linijoje vienas nuo kito, pirmasis 3 metrų atstumu nuo starto linijos;
31.2.2. Užduotis: dalyviai išsirikiuoja vorelėse po vieną, kojos plačiai pražergtos. Paskutinė dalyvis vorelėje turi krepšinio kamuolį ir po signalo paridena jį tarp kojų. Priekyje stovintis dalyvis, pagavęs kamuolį, varo jį (bet kuria ranka) ratu, aplink kiekvieną lanką (kūgį) iki stovo, apibėgęs stovą varosi kamuolį iki vorelės galo ir paridena kamuolį priekyje stovinčiam dalyviui. Kitas dalyvis atlieka tą pačią užduotį kaip ir pirmasis;
31.2.3. Pametus kamuolį, grįžtama kartoti nuo tos vietos, kur buvo pamestas kamuolys.

31.2.4. Visos estafetės metu kamuolys varomas.

30.3. Estafetė – „bulvių sodinimas“:
31.3.1. Inventorius: stovas 9 metrų atstumu nuo starto linijos, medžiaginis maišelis (25x25 cm), trys gimnastikos lankai, pirmasis 1,5 metrų atstumu nuo starto linijos, kiti 1,5m. atstumu vienas nuo kito, trys lauko teniso kamuoliukai;
31.3.2. Užduotis: po signalo pirmasis dalyvis bėga su maišeliu, kuriame yra 3 teniso kamuoliukai ir į kiekvieno lanko vidų padeda po vieną teniso kamuoliuką, apibėga stovą, grįžta į vorelę, perduoda tuščią maišelį kitam dalyviui. Kitas dalyvis, bėgdamas į priekį surenka po vieną teniso kamuoliuką ir, apibėgęs stovą, grįžta į vorelę ir perduoda maišelį priekyje stovinčiam dalyviui;
31.3.3. Kamuoliukui išriedėjus iš lanko ar maišelio, jį grąžina į lanko vidų tik tas dalyvis, kuris jį įdėjo. Iš maišelio leidžiama išimti tik po vieną kamuoliuką.


30.4. Estafetė – šuoliukai su šokdyne:

31.4.1 Inventorius: vienas gimnastikos lankas padėtas 9 metrų atstumu nuo starto linijos, viena šokdynė (guminė arba medžiaginė), padėta lanko viduryje, viena estafetės lazdelė;
31.4.2. Užduotis: po signalo pirmasis dalyvis  bėga iki šokdynės, padeda į lanko vidų estafetės lazdelę, paima šokdynę ir, sukdamas ją abiem rankomis, peršoka penkis kartus bet kokiu būdu. Atlikęs šuoliukus, padeda šokdynę į lanko vidų, paima estafetės lazdelę ir grįžta į vorelę, perduoda lazdelę priekyje stovinčiam dalyviui. Kitas dalyvis  atlieka tą pačią užduotį kaip ir pirmasis;
31.4.3. Užkliuvus šokdynei už kojų ir neatlikus šuoliuko, šuoliukas nekartojamas;

31.4.5. Nėra  klaidos, jeigu ne visa šokdynė yra lanke.
31.4.6. Estafetės lazdelei iškritus iš lanko, ją padeda atgal iki šuoliukų atlikimo pradžios tik tas dalyvis, kuris atlieka šuoliukus.

30.5. Estafetė – pralįsk pro lanką:
31.5.1 Inventorius: stovas 8 metrų atstumu nuo starto linijos, 2 gimnastikos lankai, išdėstyti aikštelės viduryje 2-jų metrų atstumu vienas nuo kito, pirmasis 2 metrų atstumu nuo starto linijos, viena estafetės lazdelė;
31.5.2. Užduotis: po signalo pirmasis dalyvis bėga iki pirmojo lanko, atsitūpia (pasilenkia), pralenda per jį ir padeda už savęs (lankas lieka gulėti už jo). Taip pralenda pro abu lankus. Atlikęs užduotį ir apibėgęs stovą grįždamas pakartoja užduotį, perduoda estafetės lazdelę priekyje stovinčiam dalyviui. Kitas dalyvis  atlieka tą pačią užduotį kaip ir pirmasis.
31.5.3 Po pralindimo lanką pataisyti, gražinti jį į vietą gali tik užduotį atliekantis dalyvis bet kuriuo metu.

30.6. Estafetė – greičio estafetė:
36.6.1. Inventorius: stovas 7 metrų atstumu nuo starto linijos, viena estafetės lazdelė;
36.6.2. Užduotis: po signalo dalyvis, bėgdamas per aikštelę, neša estafetės lazdelę ir, apibėgęs stovą, grįžta į vorelę,  perduoda ją priekyje stovinčiam dalyviui. Kitas dalyvis  atlieka tą pačią užduotį kaip ir pirmasis.

30.7. Estafetė – šuoliukai su kamuoliu:
36.7.1. Inventorius: stovas 7-8 metrų atstumu nuo starto linijos, vienas kamuolys (lengvas, guminis), vienas gimnastikos lankas per vidurį nuo starto linijos;
36.7.2. Užduotis: komandos išsirikiuoja vorele prie starto linijos. Pirmieji komandų žaidėjai laiko kamuolius tarp kojų, suspaudę keliais. Po signalo žaidėjai, laikydami kojomis kamuolius, įšuoliuoja į lanką, paima kamuolį į rankas ir bėga iki stovo, apibėgę stovą, grįžta į vorelę. Perduoda kamuolį (nemeta) priekyje stovinčiam dalyviui. Kitas dalyvis atlieka tą pačią užduotį kaip ir pirmasis;
36.7.3. Išsprūdus kamuoliui, grįžtama kartoti užduoties nuo tos vietos, kurioje nepavyko kamuolio išlaikyti;
36.7.4. Rankomis prilaikyti kamuolio ir šuoliuoti, šuoliuoti pasisukus šonu negalima.  

30.8. Estafetė – snaiperiai:
31.8.1. Inventorius: vienas krepšinio lankas 2 metrų aukštyje su lenta, 8 metrų atstumu nuo starto linijos, vienas krepšinio kamuolys, vienas lankas 5 metrų atstumu nuo starto linijos;
31.8.2. Užduotis: visi komandos dalyviai rikiuojasi voroje po vieną.
Po signalo pirmasis dalyvis varo kamuolį (bet kuria ranka arba abiem), link lanko vidaus ir bet kuriuo būdu meta jį į krepšį. Jeigu neįmeta pirmą kartą, tai negrįždamas atgal kartoja antrą arba trečią kartą. Įmetęs (arba neįmetęs iš trijų bandymų), varo kamuolį atgal, pribėgęs vorelę, perduoda (nemeta) jį priekyje stovinčiam dalyviui. Laimi komanda, kuri daugiau kartų įmetė į krepšį (daugiausia galima surinkti 10 taškų). Jeigu dvi ar daugiau komandų įmeta į krepšį po lygiai, laimėjimas įskaitomas komandai, kurios paskutinis dalyvis, varydamas kamuolį, greičiausiai kerta starto liniją;

30.9. Estafetė – taiklumas numušk  kėglį.
31.9.1. Inventorius: 10 kėglių išdėstyti piramide pastatyti 10 metrų atstumu nuo paskutinio kėglio (6 metrų - nuo artimiausio), kėgliai išdėstomi 10-50cm. vienas nuo kito, du kamuoliai (10cm), tinklas, stendas aikštelės gale.
31.9.2. Užduotis: visi komandos dalyviai rikiuojasi voroje po du.
Po signalo pirmieji du dalyviai ridena (meta) kamuolius (bet kuria ranka ar abiejomis), į kėglius, tada bėga paimti kamuolių ir atneša kitiems dalyviams, stoja į vorelės galą. Tai pakartoja visos poros. Laimi komanda greičiausiai nuvertusi visus kėglius ir atnešusi kamuoliukus prie starto linijos.

30.10. Estafetė – Maišelio nešimas ant galvos:
31.10.1 Inventorius: medžiaginis maišelis ~20x20cm. su žirnių kruopomis 200-300g.,  stovas 7 metrų atstumu nuo starto linijos, 3 stoveliai (kūgiai) išdėlioti tiesioje linijoje, lygiais atstumais vienas nuo kito;
31.10.2. Užduotis: pirmasis dalyvis užsideda maišelį ant viršugalvio, po signalo pirmasis dalyvis, bėgdamas pirmyn gyvatėle aplink stovelius, apibėgęs stovą grįžta į vorelę, perduoda maišelį priekyje stovinčiam dalyviui. Kitas dalyvis atlieka tą pačią užduotį kaip ir pirmasis.

30.11. Estafetė – Kamuolio ridenimas (varymasis kojomis) aplink kliūtis:
31.11.1. Inventorius: vienas kamuolys, stovas 7 metrų atstumu nuo starto linijos, 3 stoveliai (kūgiai) tiesioje linijoje, lygiais atstumais vienas nuo kito;
31.11.2. Užduotis: po signalo pirmasis dalyvis ridena/varosi (neneša) kojomis arba rankomis kamuolį gyvatėle tarp stovelių (kūgių) apridenęs stovą grįžtą ridendamas kamuolį gyvatėle tarp stovelių (kūgių) ir perduoda kamuolį priekyje stovinčiam dalyviui. Kitas dalyvis  atlieka tą pačią užduotį kaip ir pirmasis.
31.11.2.1. Estafetės metu kamuolio negalima nešti  reikia ridenti/varytis.

31.11.2.2. Ridendamas gyvatėle tarp stovelių dalyvis kojomis apibėga stovelius.

30.12. Estafetė – „Kengūros“ šokinėjimas ant kamuolio:
31.12.1. Inventorius: stovas 7 metrų atstumu nuo starto linijos, vienas gimnastikos lankas padėtas per vidurį, vienas didelis guminis kamuolys šokinėjimui (skersmuo 50-60cm.);
31.12.2. Užduotis: pirmasis dalyvis sėdasi ant kamuolio, po signalo pirmasis dalyvis, šokinėja pirmyn apšokinėja aplink lanką ir stovą grįžta šokinėdamas  į vorelę, perduoda kamuolį priekyje stovinčiam dalyviui. Kitas dalyvis  atlieka tą pačią užduotį kaip ir pirmasis.

30.13. Estafetė – Paspirtukais aplink kliūtis
31.13.1. Inventorius: stovas 10 metrų atstumu nuo starto linijos, 2-3 stoveliai (kūgiai) išdėlioti  vienodu atstumu vienas nuo kito, vienas paspirtukas;
31.13.2. Užduotis: pirmasis dalyvis stovi prie starto linijos vieną koją uždėjęs ant paspirtuko, po signalo pirmasis dalyvis spiriasi pirmyn aplink stovelius, apvažiuoja stovą ir grįžta į vorelę, perduoda paspirtuką priekyje stovinčiam dalyviui. Kitas dalyvis  atlieka tą pačią užduotį kaip ir pirmasis.

30.14. Estafetė – snaiperiai.
31.14.1. Inventorius: viena lenta (stovas) 1,5x1,2m. (ilgis, aukštis) su 3-imis skylėmis (1,25x kamuolio dydis; 1,5x kamuolio dydis; 2x kamuolio dydis), išpjautomis apačioje, pastatyta 5-6 metrų atstumu nuo starto linijos, 2 teniso kamuoliukai;
31.14.2. Užduotis: Komandos dalyviai rikiuojasi voroje po vieną, pirmasis laiko 2 teniso kamuoliukus. Po signalo pirmasis dalyvis paridena kamuolius (bet kuria ranka, po vieną ar abu kartu) link lentos, taikydamas į skyles. Tada bėga, paima kamuoliukus ir atneša kitam dalyviui, kuris atlieka tą pačią užduotį. Paskutinis dalyvis turi parnešti kamuoliukus prie starto linijos.
31.14.3. Skaičiavimas: Už kiekvieną pataikymą į skirtingų dydžių skyles skiriamas skirtingas taškų skaičius(1, 3, 5, 10). Laimi komanda, kuri surinko daugiausiai taškų (daugiausia galima surinkti 200 taškų). Jeigu dvi ar daugiau komandų surenka po lygiai taškų, laimėjimas įskaitomas komandai, kurios paskutinis dalyvis greičiausiai kerta starto linija;

30.15. Žiedų mėtymas. (Estafės trukmė 5 minutės)
31.15.1. Inventorius: trys stovai (1m aukštis), išdėlioti 2, 4 ir 6 metrų tiesioje linijoje nuo staro linijos, 7 žiedai;
31.15.2. Užduotis: Vienas komandos dalyvis stovi prie stovų, kiti komandos dalyviai rikiuojasi prie starto linijos pasiėmę po vieną žiedą. Po signalo kiekvienas dalyvis meta žiedą, taikydamas ant stovo.
31.15.3. Skaičiavimas: Už kiekvieną pataikymą ant stovo žiedą skiriama skrtingas taškų skaičius(1, 3, 5). Laimi komanda, kuri surinko daugiausiai taškų (daugiausia galima surinkti 35 taškus). Jeigu dvi ar daugiau komandų surenka po lygiai taškų, laimėjimas įskaitomas komandai, kuri yra užmetusi daugiau žiedų ant tolimiausio stovo;

30.16. Kamuolio mėtymas į krepšį (estafetės trukmė 8-10min).

31.16.1. Inventorius: krepšinio kamuolys (5 dydžio), krepšinio lankas (lanko aukštis 1,90 m) 8m atstumu nuo starto linijos.

31.16.2. Užduotis: po signalo pirmasis dalyvis varo kamuolį (bet kuria ranka arba abiem) link krepšinio lanko ir bet kuriuo būdu meta jį į krepšį. Jeigu neįmeta pirmą kartą, gali grįžti ir perduoti kamuolį kitam dalyviui arba kartoti tol, kol pataikys (vienam dalyviui privalomas vienas metimas). Įmetęs varo kamuolį atgal, pribėgęs vorelę, perduoda (nemeta) jį priekyje stovinčiam dalyviui. Laimi komanda, kuri per nustatytą laiką daugiausiai kartų įmetė į krepšį. Jeigu dvi ar daugiau komandų įmeta į krepšį po lygiai, toms komandoms skiriamos papildomos 2 minutės laiko.

 

30.17. Estafetė – Kamuolio ridenimas rankomis „eglute“:

31.11.1. Inventorius: vienas krepšinio kamuolys, 4 stoveliai (kūgiai) tiesioje linijoje, lygiais atstumais vienas nuo kito, pirmasis kūgelis stovi prie komandos ant stato linijos, paskutinysis 9 m. atstumu nuo starto linijos;
31.11.2. Užduotis: po signalo pirmasis dalyvis ridena kamuolį iki antrojo kūgelio ir palietęs jį ridendamas kamuolį grįžta paliesti pirmąjį, toliau ridena kamuolį link trečiojo kūgelio, palietęs jį grįžta paliesti pirmąjį, palietęs ketvirtąjį ridendamas kamuolį rankomis grįžta ir perduoda kamuolį priekyje stovinčiam dalyviui. Kitas dalyvis atlieka tą pačią užduotį kaip ir pirmasis.
31.11.2.1. Estafetės metu kamuolio negalima nešti reikia ridenti rankomis.


30.18.Greitas pasas:

31.17.1. Inventorius: vienas krepšinio kamuolys.
31.17.2.Užduotis: Dalyviai išsirikiuoja linijoje (vienas šalia kito). Vienas berniukas stovi priešais rikiuotę 1,5 m. atstumu (atstumai pažymimi linijomis). Po signalo pirmasis žaidėjas meta krepšinio kamuolį pirmai linijoje esančiai mergaitei, kuri grąžina jį. Toliau meta kamuolį antram žaidėjui, kuris grąžina jį ir t.t. Kai kamuolį gauna devintas (-a) ir jį grąžina priešais stovinčiam berniukui, berniukas meta kamuolį pirmajai mergaitei, kuri jau yra pasiruošusi (stovi priešais vorą) atlikti tokią pačią užduotį kaip ir berniukas. Kamuolį perdavinėjęs berniukas stojasi į liniją. Estafetė baigiama, kai devintasis linijoje esantis dalyvis grąžina kamuolį mergaitei.
31.17.3.Laimi komanda greičiau perdavinėjusi kamuolį.
31.17.4.Stovi prieš vorą ir perdavinėjimus atlieka vienas berniukas viena mergaitė.
31.17.5.Perdavinėjimo metu priešais stovintis berniukas ir mergaitė gali judėti į šonus.
31.17.6. Kamuolys perdavinėjamas, o ne mušinėjamas.

 

Visos teisės saugomos (c) www.cempionai.lt 2014
Designed by olwebdesign.com